English (UK)Romanian (Ro)

~ Regulament ~

Drepturile și îndatoririle membrilor Ovidius Golf Club:

MEMBRII
Drepturi

 • beneficiază de toate oportunitățile și ofertele cardului de membru;
 • pot posta pe site informații despre persoana, respectiv afacerea lor, în limitele dorinței proprii și ale conținutului formularului;
 • pot folosi însemnele și materialele promoționale ale clubului, care pot fi achiziționate contra cost;

Îndatoriri:

Membrii OGC au o singură îndatorire: să fie jucători de golf legitimați, amatori sau profesioniști.

MEMBRII DE ONOARE

 • trebuie să fie jucători de golf;
 • beneficiază de toate drepturile membrilor;
 • primesc gratuit însemnele clubului;
 • pot promova clubul și la rândul său clubul poate promova numele lor;
 • pot participa la evenimentele clubului, pe cheltuiala lor.

AMBASADORII CLUBULUI

 • pot fi jucători de golf sau non-jucători;
 • beneficiază de toate drepturile membrilor;
 • primesc gratuit însemnele clubului;
 • pot promova clubul și la rândul său clubul poate promova numele lor;
 • pot fi invitați la evenimentele clubului, pe cheltuiala OGC.